Curriculum Newsletters

EYFS

Autumn 1 2020:

EYFS Curriculum Newsletter

 

YEAR 1

Autumn 1 2020:

Year 1 Curriculum Newsletter

 

YEAR 2

Autumn 1 2020:

Year 2 Curriculum Newsletter

 

YEAR 3

Autumn 1 2020:

Year 3 Curriculum Newsletter

 

YEAR 4

Autumn 1 2020:

Year 4 Curriculum Newsletter

 

YEAR 5

Autumn 1 2020:

Year 5 Curriculum Newsletter

 

YEAR 6

Autumn 1 2020:

Year 6 Curriculum Newsletter